Retorik – skräddarsydda kurser och föreläsningar

Retorik

Vad vi säger är naturligtvis viktigt. Hur vi säger det
är ännu mycket viktigare. Retorik handlar om just det, och de
flesta av oss har stor användning för retorik varje dag.
Det kan vara på jobbet, där den som lyckas argumentera
väl också får gehör för sina synpunkter och förslag.

Men retorik är inte enbart av professionellt intresse. Retorik
är på riktigt
, och för många börjar det redan vid frukostbordet. 
Svenska språkrådet har både introduktionsutbildningar och
avancerade påbyggnadskurser i retorik, självklart anpassade efter
de önskemål och krav våra kunder har.

Samtliga våra retorikutbildningar leds av välutbildade människor med erfarenhet från såväl universitet och högskolor som organisationer och företag. Här följer ett urval av de retorikutbildningar Svenska språkrådet erbjuder.

Retorik för yrkesverksamma.
Denna utbildning togs från början fram för Göteborgs universitet, där den har varit uppskattad av studenter under många år. Svenska språkrådet anpassar kursen efter de specifikationer du har. Utbildningen gör sig bäst om den sprids ut under minst åtta veckor, gärna mer. Den håller akademisk nivå och lämpar sig för grupper på sex personer och uppåt.
Kontakta oss

Klarspråk och retorik – en svårslagen kombination.
Den som lyckas vara enkel och begriplig och samtidigt argumentera väl för sin sak kan nå hur långt som helst.
Kontakta oss

Masterclass: Public Speaking.
En spetsutbildning för dig som redan har hållit presentationer, föredrag, tal eller något annat inför en publik med höga krav. Vi anpassar utbildningen efter de önskemål och krav du har.
Kontakta oss

Retorikutbildningar för organisationer, myndigheter och företag. Vi skräddarsyr.
Kortare inspirationsföreläsningar, halv- eller heldagar eller en kontinuerlig kompetensutvecklande utbildning. Vi har gjort allt detta och gör det gärna fler gånger.
Kontakta oss